Incoterms 2020, Ex Works verdwijnt

11 Jun 2019

Incoterms worden al sinds 1936 bijgebracht aan mensen die aan het werk gaan in logistiek en transport. Naast de verkopers en kopers in goederenhandel is het van belang dat orderafwikkelaars ook goed op de hoogte zijn van alle voorwaarden. In het verleden zijn er talloze rechtszaken geweest over vragen of schades aan goederen door de verkoper of diens verzekeraar moet worden betaald of door de afnemer van de partij.

De laatste versies van de Incoterms besteedden steeds meer aandacht aan het intermodale vervoer, dat meer overslagmomenten en transporteurs kent en andere dienstverleners die een aandeel leveren. Hierdoor wordt voor partijen het maken van contractuele verplichtingen ingewikkelder. Bij de vorige herziening is ervoor gekozen om de terms te splitsen in terms voor intermodaal vervoer en enkele voor het maritieme en binnenvaartvervoer.

Voor de laatste modaliteiten zijn er 4 terms waaronder FOB en CIF. Ondanks de uitleg in een tal van processen en door juristen en rechters is het tegenwoordig vanzelfsprekend dat bij FOB de goederen aan boord van het schip moeten zijn gebracht en de verkoper alle kosten, 

tot en met die van de overslag in de haven van verzending heeft betaald, waarbij dus alle verplichtingen voor het verdere traject, met inbegrip van de verzekering, overgaan van de verkoper naar de koper. Deze bepalingen blijven maar of FAS (Free Alongside Ship) staks opgenomen wordt in Incoterms 2020 is onzeker.

naar verwachting zal de Incoterm Ex Works uit de internationale handel verdwijnen. Wanneer dit gebeurt zal voor de verkoper de meest "gemakzuchtige" bepaling vervallen. Heel veel contracten bevatten deze afspraak die simpelweg betekent: kom het maar halen en zorg ervoor dat de chauffeur van de vrachtwagen de goederen zelf inlaadt. Daarna dient de koper het maar zelf uit te zoeken.

Ondanks dat deze bepalingen eventueel zullen verdwijnen zullen de partijen hier nog steeds gebruik van kunnen maken, de Incoterms zin nl. niet dwingend. Gezamenlijk kunnen zij alle mogelijke varianten contractueel overeenkomen. Let hierbij wel op dat je goed vastlegt op welke momenten bepaalde verplichtingen in het traject overgaan van de ene partij naar de andere partij.


Back to the overview