Recordaantal goederenoverslag Nederlandse zeehavens 2018

8 Jul 2019

Volgens het CBS hebben de gezamenlijke Nederlandse zeehavens in 2018 met een overslag van 605 miljoen ton een recordaantal aan- en afgevoerde goederen bereikt. Het gaat om een groei van ruim 1,5 procent ten opzichte van 2017.
Driekwart van de goederenoverslag bestond uit binnengekomen goederen. Daarvan bestond twee derde uit droge bulkgoederen, zoals ertsen, kolen of landbouwproducten of uit natte bulkgoederen, zoals aardolie en aardolieproducten.
De overslag van containers steeg met 4,5 procent het sterkst en de afvoer van containers steeg met bijna 3 procent.

Minder import vanuit China
Van alle ingevoerde goederen in containers kwam in 2018 bijna 20 procent uit China; maar liefst 12 procent dan in 2017. Vooral textiel en lederwaren uit het land waren minder in trek.
Na China kwam de meeste import uit Rusland (7,4 procent), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, (6,7 procent). Bij zowel Rusland als Groot-Brittannië was een flinke stijging te zien van het aantal geïmporteerde containers.
Volgens het CBS heeft die laatste stijging mogelijk te maken met de  voorraden die Britse bedrijven in ons land aanleggen in aanloop naar de Brexit.

Toename
Zo'n driekwart van alle aan- en afgevoerde goederen wordt in de Rotterdamse havens geladen en gelost. In 2018 namen beide stromen met zo'n 1 procent toe. Het havengebied van Amsterdam zag dezelfde stijging.
Het aantal geloste goederen in de Zeeuwse en Groningse havens steeg sterker: de groei nam daar toe met meer dan 10 procent.

Back to the overview