Kostenbesparing en vertrouwen door blockchain, maar hoe zit het met security?

10 Jul 2019

We kennen het vooral uit de berichtgeving over ‘crypto currencies’ als de Bitcoin waardoor het wellicht inmiddels zelfs een wat negatieve ondertoon heeft. De technologie rijkt echter veel verder en is zeer interessant, denk bijvoorbeeld aan decentrale beveiliging en kostenbesparing.

Om eenvoudig uit te leggen wat een blockchain is, kan deze vorm van databeheer het beste worden vergeleken met een spreadsheet zoals je dat kent van Microsoft Excel. Het universele grootboek van de blockchain is niets anders dan een lijst van gegevens zoals je deze ook in een spreadsheet bijhoudt. Deze Excelsheet is publiek toegankelijk. Het is een lijst met gegevens waarbij iedereen die meedoet een exacte kopie van deze lijst krijgt en zo kan zien wat er in staat. Iedereen in het bezit van deze spreadsheet kan vervolgens ook wijzigingen aanbrengen in de database. Wanneer een wijziging in de spreadsheet wordt aangebracht, dan wordt deze wijziging direct overgenomen op alle andere kopietjes van de lijst. Het resultaat is dat iedereen altijd naar dezelfde lijst met gegevens kijkt. Dit gebeurt ‘realtime’ en dus overal ter wereld.

Blockchain en de logistiek

Voor de Supply Chain betekent dit dat blockchain een methode is voor het creëren van een digitaal grootboek voor transacties die is geprogrammeerd om elke interactie en elk element van waarde vast te leggen, van economische transacties tot wie een zending heeft bekeken, en wat fabrikanten produceren en toevoegen aan de Supply Chain.

Door Blockchain ondersteunde slimme contracten kunnen een zending continu volgen, van productie tot uiteindelijke levering, en verschillende contractuele elementen kunnen uitgevoerd worden wanneer een volgende stap in het proces wordt bereikt. Dit omvat het overdragen van rechten en verantwoordelijkheden / verplichtingen naarmate goederen verhuizen, ingestelde betalingsvoorwaarden voor levering die betaling automatiseren en een controleerbare chain of events wanneer een proces is afgerond. Dit hele proces wordt dus vastgelegd waardoor alle betrokkenen het kunnen bekijken maar niet kunnen veranderen.

Kostenbesparing door gebruik van blockchain

Een interessante mogelijkheid voor de groei van blockchain is op het gebied van nieuwe allianties waarbij meer bedrijven gebruik maken van dezelfde ruimte en containers op containerschepen. We zien nu al meer en meer dat zowel transporten en magazijnen tijdelijk worden (deel)verhuurd. Het gedistribueerde grootboek van blockchain zou het voor iedereen gemakkelijker kunnen maken om documentatie te delen over wat er op een schip of in een gedeeld magazijn staat en wat er in een container zit, waardoor zowel de opslag als de doorvoer versoepeld worden. De haven van Antwerpen is in 2017 begonnen een blockchain voor container vrijgave die is bedoeld om tussenpersonen overbodig te maken en de overdracht van transporten te versnellen.

Vertrouwen is goed, controle is beter

Er wordt actief naar de beveiligingsvraagstukken gekeken, maar voor nu lijkt het er nog steeds op dat dit gaat om deeloplossingen voor diverse incidenten. Helaas zijn al deze verschillende stukjes van de puzzel nog niet samengebracht in een goede totaaloplossing. De technologie van Blockchain vraagt om uiterst zorgvuldige procedures, welke nog zorgvuldiger geïmplementeerd moeten worden.

Uiteindelijke doel is een goed beveiligde blockchain technologie, waar alle mogelijkheden en toepassingen van BC benut kunnen worden en de inmiddels bekende criminele activiteiten definitief worden uitgesloten. Met recente criminele activiteiten waaronder malware-aanvallen op o.a. Maersk en de hack door Somalische piraten op een zeetransportbedrijf, groeit de vraag naar solide totaaloplossingen.

Een van de grote krachten van de blockchain is de decentrale controle. Elke betrokken partij weet zeker dat hij de laatste informatie heeft en dat deze informatie identiek is aan de informatie van alle andere betrokkenen. Dit zorgt voor vertrouwen bij alle betrokkenen, maar vereist ook goede protocollen en beveiliging.

Nu weten we dat de logistieke sector lang niet altijd voorop loopt bij het omarmen van nieuwe technologie en de tijd zal dus moeten leren of blockchain een vaste waarde zal worden in de logistieke branche.

Back to the overview