Eerste blockchain container verscheept naar Rotterdam

13 Aug 2019

De eerste papierloze, direct gefinancierde en volledig, van deur tot deur traceerbare container uit Korea is met status DELIVER, een op blockchain werkend platform, in het warehouse van een grote importeur in Tilburg via de haven van Rotterdam afgeleverd.

De ABN AMRO, de haven van Rotterdam en Samsung SDS hebben bewezen dat blockchaintechnologie interoperabiliteit mogelijk maakt en hebben aangetoond dat de integratie van traceerbaarheidssystemen voor containers, de verwerking van de benodigde vrachtpapieren en de financiering volledig papierloos binnen een vertrouwde en veilige omgeving uitgevoerd kunnen worden.

Deze nieuwe technologie, zoals blockchain, heeft de potentie om integraal ketenbeheer volledig over te nemen en traditionele werkwijzen om te gooien. Zoals een "proof of concept" heeft aangetoond, is een integraal ketenbeheersysteem met papierloze integratie van fysieke, administratieve en financiële stromen nu daadwerkelijk uitvoerbaar.

Het DELIVER-concept stimuleert automatisering van processen en biedt meerwaarde aan alle factoren in de toeleveringsketen.


Het DELIVER-concept

Het 'proof of concept' heeft laten zien dat DELIVER ondersteuning kan bieden aan zichtbaarheid van begin tot eind, voor multimodaal vrachtvervoer met oceaanschepen, vrachtwagens en binnenvaart met duwschepen, naast een verbetering in de toegang tot financiering.

De interoperabiliteit tussen fysieke en blockchainplatforms maakt een ecosysteem voor internationale handel mogelijk waarmee deelnemers aan de toeleverketen veilig commerciële, gevoelige en vertrouwelijke informatie kunnen delen, en eigendommen over kunnen dragen.

Volgens Dhr Robert van der Waal, Deputy President of Samsung SDS EU/CIS, heeft DELIVER duidelijk aangetoond een grote potentie te hebben. Hij zegt hierover: "De eerste verzending die gebruik maakte van het platform gaf ons duidelijk inzicht in de mogelijkheden van implementatie op grotere schaal. Als ontvangende partij profiteerden wij van de rechtstreekse informatie en vroegtijdige beschikbaarheid van gedigitaliseerde vrachtbrieven. We kunnen onze processen op efficiëntere wijze herontwerpen en we kunnen direct reageren op betrouwbare gegevens en gebeurtenissen terwijl die nog plaatsvinden. Uiteindelijk versterkt dat ons dienstenaanbod aan de klant”.

Handelsstromen dienen vaak als onderpand voor bedrijfsleningen. Dhr Edwin van Bommel, chief innovation officer van ABN AMRO: “Wij zetten sterk in op het helpen van onze klanten in hun proces om handelsstromen volledig te automatiseren. Alle partijen die betrokken zijn bij handelsstromen, zullen profiteren van effectieve controle, grotere efficiëntie, transparantie en traceerbaarheid.’’

Barge Terminal Tilburg was de logistieke dienstverlener die het vervoer van de zeecontainer tussen de haven van Rotterdam en het magazijn in Tilburg organiseerde en uitvoerde. Terminalmanager Iwan Maessen zegt hierover: "Het platform stelt ons bedrijf in staat om een eenduidige communicatiestrategie te gebruiken voor het ontvangen en delen van nauwkeurige informatie met de leden van de toeleverketen, zodat we hiermee betere beslissingen ten aanzien van vraagprognoses kunnen namen en de meest geschikte vervoersmodaliteit voor aflevering kunnen kiezen.


Volgende stappen

Nu we de fase van 'proof of concept' achter de rug hebben, hebben de partners ABN AMRO, de haven van Rotterdam en Samsung SDS een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de volgende fase van het project DELIVER.

Het doel van deze nieuwe fase is de uitvoer van proefprojecten met verschillende verladers uit verschillende sectoren, werkzaam op verschillende handelsroutes.

Het uiteindelijke doel is het opzetten van een open, onafhankelijk en globaal platform voor de vrachtscheepvaart. Dit zal de transparantie en efficiëntie van toeleverketens verbeteren en op de lange termijn mogelijk leiden tot miljoenen euro's aan kostenbesparingen.

 

Uiteraard houden wij u op de hoogte van deze interessante ontwikkelingen van het Blockchain concept voor de logistieke sector.

 

Back to the overview