Maeslant- en Hartelkering mogelijk dicht

3 Jan 2018

Rijkswaterstaat sluit mogelijk de Maeslantkering en de Hartelkering in het Rotterdamse havengebied.

Als de keringen worden gesloten, is een groot deel van de haven niet meer voor de scheepvaar

Back to the overview