Antidumpheffing op rijst uit Cambodja en Myanmar

5 Feb 2019

De EU heeft besloten met ingang van 18 januari opnieuw invoerrechten in te stellen op Indica-rijst uit Cambodja en Myanmar. Uit onderzoek is gebleken dat er een aanzienlijke toename is geweest van de invoer van rijst uit deze 2 landen in de Europese Unie met economische schade voor Europese producenten tot gevolg.

Het tarief zal in het eerste jaar EUR 175 per ton bedragen waarna deze geleidelijk zal worden verlaagd met EUR 25 per jaar.

Tijdens het onderzoek werd er door de Commissie vastgesteld dat de gecombineerde invoer van Indica-rijst uit beide landen de afgelopen 5 rijstteeltseizoen met 89% is gestegen. Tegelijkertijd bleek dat de prijzen aanzienlijk lager waren dan die van rijstproducenten in de Unie, wat ervoor heeft gezorgd dat hun marktaandeel in de Unie is gedaald van 61% tot 29%.

Back to the overview