Nederland 2e landbouwexporteur ter wereld

6 Feb 2019

Met een totale exportwaarde van EUR 90,3 miljard in 2018 is Nederland na de Verenigde staten de grootste landbouwexporteur ter wereld. De exportwaarde is het afgelopen jaar met 0,2% gestegen ten opzichte van recordjaar 2017.

In totaal leverde de landbouwexport de Nederlandse economie EUR 45 miljard op. Dit bedrag is de exportwaarde min de kosten voor de geïmporteerde goederen en diensten die de landbouwproductie mogelijk maken. Het meest verdient Nederland aan bloemen en planten (EUR 6 miljard), zuivel en eieren (EUR 4,7 miljard), vlees (EUR 4,1 miljard) en groenten (EUR 3,8 miljard).

Deze cijfers laten wederom zien dat de Nederlandse kennis en innovatiekracht, de landbouwsector tot een belangrijke speler maakt als het gaat om de productie van voedsel voor een groeiende wereldbevolking.

Nederland oogst wereldwijd lof om er goed voedsel wordt geproduceerd en dit op een duurzame manier wordt gedaan. Juist door de enorme bijdrage aan de Nederlandse economie wordt er een voedingsbodem gecreëerd voor nog meer innovatie in deze sector. Deze kracht willen ze ook in de toekomst gaan gebruiken om een omslag naar kringlooplandbouw te maken.

Back to the overview