Vrachtvervoer Schiphol blijft slinken

10 Apr 2019

Het aantal vrachtvluchten op Schiphol is in de maand februari geslonken met 19,7% wat uitkomt op iets meer dan 1000 vluchten. Het tonnage van alle vrachten in deze maand slonk met 13,5% naar 111.797 ton.

In januari nam het aantal vluchten ook al met 17% af wat laat zien dat de daling zich voortzet. Reden voor deze scherpe daling is het gebrek aan capaciteit en een strikte handhaving van de EU-regels. Inmiddels zijn er Kamervragen aan de regering gesteld wat zij wil doen om een verdere vrachtkrimp op Schiphol tegen te gaan.

In cijfers blijkt dat Schiphol vooral terrein verliest  bij de importstromen (-18,2% naar 57.000). Met name de vrachten Azië en Noord-Amerika waren een flink teruggelopen. De import uit Afrika, wat vooral bloemen zijn, nam met bijna 30% af. De minste schade werd geleden in het Midden Oosten (-4,8%)

De export deed het een stuk beter, hier werd met 58.500 ton maar 8,2% verloren. Het aanbod op bepaalde sleutelmarkten (Verre Oosten, Golfregio) slonk met meer dan 16%.

Back to the overview