Nadelige gevolgen Nederlandse bedrijfsleven door voorgenomen Brexit

8 May 2019

In 2018 werd de Nederlandse export van goederen naar de Britse markt met naar schatting 11 miljard euro gedrukt, op een totaal van ruim 60 miljard euro. De export had dus een zesde hoger kunnen uitvallen, maar werd beperkt door de waardedaling van het Britse pond sinds een kleine meerderheid van de Britse bevolking in 2016 zich in een referendum voor uittreding uitsprak.
In 2017 werd de uitvoer ook al beperkt met een bedrag van zo’n 8 miljard euro. De daling van de pond, die de uitvoerwaarde in euro’s onder druk zet, was hiervan de hoofdoorzaak. 

Kwart bedrijven ziet gevolgen

Volgens de ING-economen denkt een kwart van de Nederlandse naar het VK exporterende bedrijven dat de Brexit hun bedrijfsvoering in de komende maanden zal raken. Dit gaat vooral om bedrijven in de landbouw & visserij, industrie, handel & transport. Fors getroffen worden exporteurs van bloemen, voedingsmiddelen, chemicaliën, hoogtechnologische goederen & voertuigen. Ook vervoerders hiervan hebben al met de gevolgen te maken.
De export van agrarische producten had volgens de bank vorig jaar te maken met een lichte daling van de uitvoerwaarde. Deze export bedroeg vorig jaar 6 miljard euro en ontwikkelt zich sinds 2016 ‘slechter’ dan in de jaren ervoor. 
Nederlandse toeleveranciers in de auto-industrie hebben ook te maken met vraaguitval die autoproducenten in andere landen treft. Zo heeft Duitsland een groot marktaandeel in de verkoop van auto’s in het VK.

Britten stellen investeringen uit

In de industrie verwachten vier op de tien ondernemingen dat de Brexit in de komende drie maanden van invloed zal zijn op hun Britse afzet. In de totale uitvoerwaarde vertegenwoordigen producten van de ‘hightech’-industrie een aandeel van 8,5%. Truck- en machinefabrikanten en aanbieders daarvan in de internationale handel stellen vast dat Britse afnemers vervangingsinvesteringen uitstellen of afblazen. In de auto-industrie leidt de daling van het consumentenvertrouwen in het VK voor dalende verkopen.

Ferryvervoer flink geraakt

Het ferryvervoer tussen de Nederlandse en de Britse havens groeide tussen 2013 en 2015 met jaarlijks bijna 7%, maar deze groei is sindsdien ruim gehalveerd. Dat had, al zat het economische tij in Europa in het algemeen mee, met de aanstaande uittreding van het overzeese EU-lid te maken. Die treft niet alleen de Nederlandse export, maar ook de doorvoer van producten die in Nederland de Unie bereiken en vervolgens naar de Britse eilanden worden getransporteerd.

Back to the overview