Zwavelregeling per 1 januari 2020

10 Jul 2019

De maximale uitstoot van zwavel die wereldwijd geldt wordt vanaf 1 januari 2020 tot 0,50% verlaagd, tegen 3,50% nu. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft in het najaar van 2016 hiertoe besloten. Dit betekent dat reders vanaf 2020 op een duurdere laagzwavelige brandstof moeten varen. Volgens producenten zal deze brandstof naar verwachting 70% tot 100% duurder zijn dan de huidige hoogzwavelige brandstof.

Het overstappen op uitlaatgaswasinstallaties zoals scrubbers, of het overgaan naar een schonere alternatieve brandstof (LNG bijvoorbeeld) is ook een mogelijkheid om aan de nieuwe norm te voldoen, maar voor veel reders (nog) geen optie, omdat deze alternatieven technisch niet altijd mogelijk zijn of aanzienlijke investeringen vereisen.

Rederijen willen de extra kosten doorberekenen aan klanten en vanaf het vierde kwartaal een toeslag introduceren om hun klanten zo te laten wennen aan de prijsstijging. Het European Shippers Council (ESC) werkt samen met onderzoeksbureau Derway aan een systeem voor het eerlijk implementeren van de zwaveltoeslag.

In de tweede van 2019 verwacht ESC een dashboard te kunnen presenteren waarmee verladers zelf kunnen berekenen hoe hoog een eerlijke zwaveltoeslag zou moeten zijn. Op deze manier kunnen zij de rederij meer tegenwicht bieden.    


Terug naar overzicht