Update IMO 2020

13 Sep 2019

Zoals eerder door ons geschreven, zal per 1 januari 2020 een nieuwe wet intreden om wereldwijd de luchtvervuiling door schepen tegen te gaan. Op dit moment kunnen de schepen nog brandstof gebruiken met een zwavelgehalte van 3.5% maar dit zal gaan dalen naar 0.5%. Om aan de nieuwe norm van de International Maritime Organization (IMO) te voldoen, kunnen rederijen uitstoot beperkende systemen installeren of overstappen naar andere brandstof.

Deze keuzes brengen helaas de nodige extra kosten met zich mee (naar verwachting 15 miljard USD p/j) welke uiteindelijk door de klant betaald zullen moeten worden. Eind dit jaar kunt u daarom te maken gaan krijgen met een aantal additionele toeslagen op uw offerte.

Onderstaand een aantal voorbeelden van variabele toeslagen die u vanaf eind dit jaar terug kan vinden op uw offerte:

  • -BAF (Bunker Adjustment Factor)
  • -EFF  (Environmental Fuel Fee)
  • -FAF (Fuel Adjustment Factor)

Deze toeslagen zullen qua hoogte, per rederij en per vaargebied van elkaar gaan verschillen. Mocht u hier in de toekomst vragen over hebben dan kunt u zich altijd wenden tot uw vaste contactpersoon bij Merzario.

Terug naar overzicht