Amsterdam moet rekening houden met latere komst zeesluis

11 Dec 2017

De nieuwe zeesluis voor Amsterdam zal zeker niet voor 2020 worden opgeleverd.

Dat kan worden geconcludeerd uit de eerste reacties op de financiële en technische tegenvallers van bouwconsortium OpenIJ bij de bouw van de zeesluis.

De bouwers BAM en VolkerWessels binnen de joint venture hebben te maken met een extra totale kostenpost van 138 miljoen euro doordat het oorspronkelijk ontwerp en bouwproces van de deurkassen, waarin de sluisdeuren worden geplaatst, ingrijpend moet worden aangepast.

Los van de extra kosten hebben de aannemers aangegeven dat een herontwerp ook betekent dat de bouwperiode moet worden verlengd. Wanneer de Amsterdamse zeehaven uiteindelijk kan beschikken over de nieuwe zeesluis durven de woordvoerders van BAM en VolkerWessels niet aan te geven.    

Volgens VolkerWessels zal er in januari in overleg met Rijkswaterstaat een besluit worden genomen over de nieuwe oplevertermijn. Tegenover het Financieele Dagblad neemt omgevingsmanager Jan Rienstra van Rijkswaterstaat al een voorschot op een vertraging. ‘Het heeft er alle schijn van dat we de planning niet gaan redden. Dat is vervelend’, aldus de ambtenaar.    

Amsterdam had eerder bij het financieringsbesluit rond de bouw van de zeesluis bedongen dat de sluis voor 2020 operationeel moest zijn.

Bron:

http://www.nieuwsbladtransport.nl/Nieuws/Modaliteiten/Scheepvaart/ArticleScheepvaart/ArticleID/55580/ArticleName/Amsterdammoetrekeninghoudenmetlaterekomstzeesluis/Access/Anonymous

Terug naar overzicht