ING: alle transportsectoren groeien in 2018

18 Dec 2017

Alle vormen van goederenvervoer zien hun omzet groeien komend jaar. Dat stelt het economisch bureau van ING. Vooral het vervoer over water gaat flink plussen, is de verwachting van de bank.

De omzetstijging komt waarschijnlijk uit op zo'n 4% in vergelijking met 2017. Ook de opbrengsten in het wegtransport en de logistieke dienstverlening nemen fors toe, ieder met 3,5%. De categorieën luchtvervoer en post- en koeriersdiensten blijven wat achter, met een groei van respectievelijk 'slechts' 2 en 1,5%, verwacht sectoreconoom Rico Luman. Het spoorvervoer wordt niet genoemd.

De groei van de totale transportsector tezamen komt waarschijnlijk uit op 3,5%, eenzelfde percentage als dit jaar. In het binnenland zorgen vooral de bouw, detailhandel en horeca voor extra vervoersvraag. Internationaal profiteren logistieke dienstverleners van de opbloeiende Europese economie.

Ondanks de mooie vooruitzichten zijn er ook problemen. De wegvervoerders blijven kampen met personeelstekort. Dit remt de groei, terwijl kosten stijgen door hogere lonen en duurdere brandstof. Volgens ING komt de kostenstijging volgend jaar uit op 2 tot 5%. 'Doordat volledig doorberekenen lastig blijft, is kostenbeheersing en productiviteitsverbetering per medewerker belangrijk om financieel ook van de drukte te kunnen profiteren', aldus Luman.

Het luchtvervoer groeit dit jaar waarschijnlijk minder hard dan andere modaliteiten. 'De afgesproken grens voor vliegbewegingen is bereikt, waardoor groei moet komen uit grotere vliegtuigen, betere bezettingsgraad en meer vracht in de 'belly'. Andere luchthavens kunnen wel groeien, bijvoorbeeld Maastricht en Eindhoven.' Op de dag dat ING zijn sectorrapport online zet, werd echter duidelijk dat op Schiphol meer ruimte komt voor de luchtvrachtsector.


Bron: http://www.nieuwsbladtransport.nl/Nieuws/Modaliteiten/Luchtvracht/ArticleLuchtvracht/ArticleID/55679/ArticleName/INGalletransportsectorengroeienin2018/Access/Anonymous

Terug naar overzicht