Congestie kost bedrijven tonnen extra

1 Dec 2017

De congestie in de Rotterdamse haven is dit jaar aanzienlijk erger geworden en scheept bedrijven met tonnen aan extra kosten op.

In een enquête waaraan 202 bedrijven hebben deelgenomen gaf 95% van de respondenten aan last te hebben van de congestie en 84% dat de problemen in 2017 zijn verergerd.

Een kwart van de bedrijven heeft als gevolg daarvan in de afgelopen twaalf maanden meer dan 250.000 euro schade geleden. 10% leed meer dan 500.000 euro schade en 6% zelfs meer dan een miljoen. De helft van de ondervraagden gaf aan geen goed zicht op de financiële schade te hebben, omdat zij als logistiek dienstverlener optreden in opdracht van een klant. 

Aan het onderzoek hebben logistieke bedrijven uit bijna alle hoeken deelgenomen: Vervoerders uit het zee-, rivier- en wegtransport, expediteurs en overslagbedrijven. Allemaal noemen zij de schaalvergroting in de lijnvaart als voornaamste oorzaak van de congestie, gevolgd door de onbetrouwbaarheid van de dienstregelingen van de containerrederijen (volgens de jongste cijfers komen schepen in een kwart van de gevallen te laat aan) en een gebrek aan afstemming in de keten. 

Andere oorzaken die bijdragen zijn het opstarten van de diepzeeterminals APMT MV2 en Rotterdam World Gateway (RWG) op Maasvlakte 2, de groei in containervolumes, het ontbreken van een interne baan en de kleine call sizes van de binnenvaart, waardoor er aan de bargekade relatief veel moet worden verhaald.

Op de vraag hoe de congestie kan worden opgelost zijn ruim honderd schriftelijke reacties binnengekomen. Drie regelmatig terugkerende voorstellen daarin zijn een verruiming van de demurrage & detention regels, vergroting van de bargecapaciteit en betere afstemming tussen de deepsea rederijen, terminals en binnenvaart.

Om te compenseren voor de lage vrachttarieven van de afgelopen jaren hebben containerrederijen het aantal vrije dagen waarin containers kosteloos op de terminal verblijven of onderweg mogen zijn, steeds verder ingeperkt. Dat is nadelig voor de flexibiliteit in de markt, want het maakt het onder andere lastiger om retourstromen van lege containers te bundelen in het achterland. Of rederijen bereid zijn om hun vrije dagen-regeling te verruimen te verruimen valt overigens te betwijfelen. Volgens marktkenners geldt de regeling als hun  nieuwe geldkoe. 

Onder binnenvaartschippers is er veel kritiek op het gebrek aan bargecapaciteit. Op het moment dat er zeeschepen langs de kade liggen wordt al het materiaal van de terminals daarop ingezet, waardoor binnenvaartschepen vaak niet gelijktijdig kunnen laden of lossen. Daarom wordt er gepleit voor de oprichting van een speciale barge- en feederhub. De Kramer Group biedt dat soort diensten voor RWG al aan met hun Barge Service Center. 

ECT maakte recent bekend eveneens zo'n faciliteit te willen openen. Het overslagbedrijf wil hiervoor een stuk kade aan de Hartelhaven opnieuw in gebruik nemen, waar het eerder ook al binnenvaartschepen afhandelde. Gesprekken met binnenvaartvertegenwoordiger LINc lopen nog. ECT wil namelijk dat de binnenvaart er zelf de planning gaat verzorgen. 

Ten derde wordt er gepleit voor betere samenwerking en afstemming. Daarin worden verschillende mogelijkheden zoals het gebruik van vaste venstertijden, maar ook initiatieven als Nextlogic genoemd. 

RWG maakte vorige week al een dienst met semi-vaste venstertijden bekend, de Ruhr Express. Deze binnenvaartdienst tussen Rotterdam en Duisburg krijgt vaste venstertijden gelijktijdig met een aantal diensten van CMA CGM. In geval van vertraging aan de zeezijde verschuift de binnenvaartdienst mee. RWG wil zo de piekbelasting van de terminal verminderen. Het overslagbedrijf wil nog vóór het einde van het jaar meer van dit soort diensten opzetten.

Nextlogic wil de containerbinnenvaart middels een flexibele, neutrale planning op een zo efficiënt mogelijk wijze langs de verschillende diepzeeterminals laten varen, afhankelijk van de drukte bij de terminals op dat moment. Het project bevindt zich na een moeizame start in de testfase. Per wanneer het klaar is voor de praktijk is niet bekend.

De volledige onderzoeksresultaten worden tijdens het Havendebat Rotterdam op 7 december gepresenteerd.

Bron:

http://www.nieuwsbladtransport...

Terug naar overzicht