Zwaveltaks

30 Oct 2018

Naar schatting zal de containervaart per 2020 jaarlijks 10 tot 15 miljard dollar extra aan brandstof kwijt zijn, hetzij voor de duurdere laagzwavelige brandstof of door de installatie van rookgasreinigers.

Ze introduceren daarom een nieuwe bunkertoeslag die gebaseerd wordt op de verschillende brandstoffen die worden gebruikt, de prijsfluctuaties van de brandstoffen, de scheepsgrootte en capaciteit en de bezettingsgraad.

Het doorberekenen zal niet zonder slag of stoot gaan. Diverse belangenverenigingen van verladers hebben al kritiek geuit op de plannen. Zij vinden dat de toeslagen onderdeel moeten zijn van het totale tarief. Rederijen zouden op basis van dit totale tarief moeten concurreren en geen aparte toeslag in rekening moeten brengen. 

Momenteel brengen veel containerrederijen al een nood bunkertoeslag in rekening. Dit vanwege sterk gestegen olieprijzen dit jaar. De verladers hebben hier ook al kritiek op geuit en besloten om naar de Europese mededingingsautoriteit te stappen. Die heeft de klacht echter verworpen. Daarom kijken de rederijklanten nu naar mogelijkheden om de toeslag op landelijk niveau aan te vechten.

Terug naar overzicht