Stijging haventarieven Rotterdam vastgesteld op 1%

1 Dec 2017

De haventarieven in Rotterdam stijgen de komende drie jaar jaarlijks met 1%. Dat is de uitkomst van onderhandelingen tussen VRC, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam.

VRC-voorzitter en directeur van logistiek dienstverlener EuroNordic Kees Groeneveld maakte dat gisteravond bekend tijdens het VRC-diner. 

Groeneveld is tevreden met de uitkomst van de gesprekken. 'De haven van Rotterdam ontwikkelt zich goed', zegt hij. 'Met deze tariefstelling laten wij dat ook aan de klanten zien.'

Het Havenbedrijf stelt in een verklaring dat het vastleggen van de tarieven voor meerdere jaren helderheid geeft in de markt. In 2014 werden de tarieven ook al voor drie jaar vastgelegd, eveneens met een stijging van 1% per jaar. Met de handhaving van de tariefstijging wil het havenbedrijf 'de positie van de Rotterdamse havens als containerhub versterken'. Ook voor de binnenvaart is de tariefontwikkeling vastgesteld op een jaarlijkse groei van 1%.    

Tankers die ruwe olie vervoeren krijgen een extra korting van 1,5% op de jaarlijkse stijging van 1%. Dat is een verlenging van eerder gemaakte afspraken, zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf. 'De tarieven voor ruwe olietankers lagen in het verleden hoger dan de tarieven voor andere marktsegmenten zoals de minerale olieproducten. Met deze korting wordt dat verschil verkleind.'

De havengelden vormen samen met de huur en erfpacht de belangrijkste inkomstenbronnen van het havenbedrijf. In 2016 ontving het Havenbedrijf 295 miljoen euro aan zeehavengeld en 14 miljoen euro aan binnenhavengeld. De huur en erfpacht van terreinen leverde vorig jaar 349 miljoen euro op. 

Bron:

http://www.nieuwsbladtransport...

Terug naar overzicht