Grote verladers hekelen nieuwe brandstoftoeslagen.

4 Dec 2018

Ze willen niet dat dit component wordt verwerkt in de bunkerformule maar in het vrachttarief. De volatiliteit van de brandstofprijs moet volgens hen, net als in het verleden aangepakt worden en niet de brandstofprijs op zichzelf.

De topmannen van deze grote firma’s zullen bij de nieuwe contractonderhandelingen begin 2019 gaan inventariseren hoe de carriers met de aanstaande zwavelregels omgaan. Wat bij hen inmiddels wel duidelijk is, is dat een uniforme en transparante aanpak ontbreekt.

De rederijen implementeren diverse maatregelen als laagzwavelige brandstof en rookgasreinigers om de schepen klaar de maken voor de zwavelcap die 2020 in gaat.

Het probleem voor de verladers is dat zij straks niet weten voor welke oplossing zij straks gaan betalen aangezien ze in allianties werken. Volgens de vrachtbazen is de definitieve prijs ook afhankelijk van scheepstype, snelheid en verblijf in een haven. Het proces is voor hen dan ook voltrekt onduidelijk.

De grote verladers voelen zich de laatste jaren als klant steeds minder serieus genomen en dat komt niet alleen door de aankondiging van de nieuwe brandstoftoeslagen. Naast deze maatregelen zijn er namelijk nog veel meer initiatieven die de rederijen niet met de verladers bespreken.

Terug naar overzicht