Toename gebruik Blockchain zal de komende 3 jaar flink toenemen

8 Mar 2019

Blockchain in een notendop

Blockchain is een decentrale opslagmethode, middels een open structuur, van data die voor alle partijen in de keten tegelijkertijd toegankelijk is. Deze open structuur zorgt ervoor dat alle transacties sneller en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Echter onduidelijke business cases (24%), technologische complexiteit (14%) en het gebrek aan investeringskapitaal (12%) zijn volgens het rapport de komende drie jaar de grootste uitdagingen om ervoor te zorgen dat de technologie definitief door zal breken.

Blockchain en de Logistieke sector

Ook blijven de innovaties in de o.a. de logistieke sector achter bij de verwachtingen van een paar jaar geleden. Op kleine schaal vinden er pilots met Blockchain plaats, zoals bij het Havenbedrijf Rotterdam, Maersk en IBM maar op grote schaal is deze technologie nog niet doorgebroken.

Verwachtingen de komende 3 jaar

Middels onderzoek is gebleken dat maar liefst 41% van de respondenten verwacht dat zijn of haar bedrijf de technologie in gebruik zal nemen. 48% verwacht dat Blockchain hun wijze van zaken doen in deze periode van 3 jaar zal veranderen.

Efficiency

Zodra deze hordes zijn genomen verwachten IT-bedrijven vooral voordelen op het gebied van efficiency (23%), productdifferentiatie (12%), kostenbesparingen (9%) en nieuwe verdienmodellen door toenemende data (9%). De grootste invloed van de blockchain-initiatieven zal volgens hen zijn op IoT-processen (Internet of Things) (27%), handelsplatformen (22%), cyber security (20%) en smart contracts op basis van blockchain (18%).

Dit online onderzoek onder technologiebedrijven werd uitgevoerd in december 2018 en januari 2019.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van Blockchain.

Terug naar overzicht