Privacy Statement

Wie is verantwoordelijk voor gegevensverzameling en – verwerking binnen Merzario?

Merzario is de verantwoordelijke partij voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens. De aangestelde functionaris voor de gegevensbescherming van Merzario is de heer Edwin van den Arend. Als u vragen, suggesties en/of kritiek heeft in verband met gegevensbescherming, neem dan contact op met:

Merzario
Brouwerstraat 30
2984 AR Ridderkerk
privacy@merzario.nl

Waarom verzamelt / verwerkt Merzario persoonlijke gegevens?

Alle gegevensverzameling wordt voor specifieke doeleinden uitgevoerd. Dit kan voortvloeien uit technische noodzaak, contractuele eisen of expliciete klantenverzoeken.  

Om technische redenen kunnen bepaalde gegevens worden verzameld en opgeslagen tijdens een bezoek aan www.merzario-logistics.com/nlZoals bijvoorbeeld de datum en duur van het bezoek, de gebruikte webpagina’s, de identificatiegegevens van de browser en het gebruikte besturingssysteem alsmede de website van waaruit u ons bezoekt. 

Als u bezwaar heeft tegen promotioneel gebruik van uw gegevens, dan worden uw gegevens uitsluitend anoniem gebruikt, voor statistische analysedoeleinden.

Wissen gegevens

Uw gegevens worden gewist zodra ze niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Uw gegevens worden ook gewist als het niet is toegestaan ze op te slaan. Daar waar juridische of praktische obstakels het wissen verhinderen, worden de gegevens geblokkeerd.

Vertrouwelijke informatie delen

De overdracht van gegevens en e-mails via het internet is normaal gesproken niet beschermd tegen toegang door derde partijen. Wanneer u via e-mail contact met ons opneemt, kan de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie niet gegarandeerd worden tijdens de overdracht; we adviseren daarom om vertrouwelijke informatie uitsluitend per brief te verzenden.

Wat zijn de rechten als je gebruik maakt van www.merzario-logistics.com/nl

  • U kunt informatie opvragen betreffende welke gegevens van u zijn opgeslagen.
  • U kunt verzoeken om correctie, wissen en blokkering van uw persoonsgegevens, zolang dit wettelijk is toegestaan en mogelijk is in het kader van een bestaande contractuele relatie.
  • U heeft het recht een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in Nederland is: https://autoriteitpersoonsgege...
  • Om uw rechten te laten gelden, stuur een e-mail aan: privacy@merzario.nl

WiseTech

We gebruiken de WiseTech track & trace services op onze website. Kleine tekstbestanden (cookies) slaan gegevens op over hoe u onze website gebruikt, met inbegrip van uw IP-adres. Deze gegevens worden door ons geanonimiseerd en opgeslagen. Als u geen toestemming wilt geven voor de analyse van uw gebruik van onze website, kunt u uw browserinstellingen op ieder willekeurig moment wijzigen om te voorkomen dat cookies gebruikt worden. Het kan in dit geval echter gebeuren dat niet alle functies gebruikt kunnen worden.

Privacybeleid actualiseren

We passen het privacybeleid naar de gewijzigde functionaliteiten aan.

Daarom adviseren wij u het privacybeleid te lezen wanneer u de nieuwe versie opwww.merzario-logistics.com/nl bezoekt.

Geactualiseerd: 25 mei 2018